Kwaliteit

Wij vinden het van grootste belang dat leerlingen zich in de school optimaal kunnen ontwikkelen. Naast persoonlijke ontwikkeling is het behalen van goede resultaten voor de leerling van belang. Hierbij denken wij zowel aan een vlotte doorstroom van de brugklas naar het eindexamen, als aan het behalen van goede eindexamenresultaten. Onze langere termijnambities zijn vastgelegd in het schoolplan. Daarnaast vindt er eens per vijf jaar een uitgebreide zelfevaluatie plaats. In deze zelfevaluatie is ook ruimte voor de schoolresultaten.

Rol inspectie 

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt met regelmaat de afdelingen van het Marne college om vast te stellen of het onderwijs op orde is. Binnen de afdelingen wordt de kwaliteit van de lessen beoordeeld door afdelingsleider of collega- docenten. Zo vinden op regelmatige basis onderlinge lesbezoeken plaats. Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u meer lezen over de kwaliteit van ons onderwijs.

Scholen op de kaart

Wij nemen deel aan ‘Scholen op de kaart’,  een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen in het voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. "Scholen op de kaart" is bedoeld om verantwoording af te leggen over de onderwijskwaliteit. De informatie, afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt in ‘Scholen op de kaart’ bewerkt en gevisualiseerd. 

Met ‘Scholen op de kaart’ bieden scholen inzicht in hun resultaten op basis van twintig indicatoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de doorstroom van leerlingen van de brugklas tot het examenjaar, de examenresultaten,  het zorgplan,  de  resultaten van tevredenheidsonderzoeken en de schoolkosten. 

Op ‘Scholen op de kaart’ is de doorstroomtabel te vinden. Daarin vindt u informatie over de percentages onderbouw- en bovenbouwleerlingen van het Marne college die zijn overgegaan. Het betreft het gemiddelde over de afgelopen drie jaar. In de tabel worden die gegevens vergeleken met de inspectienorm. De doorstroomtabel geeft ook aan in hoeverre leerlingen hun studieloopbaan op het voortgezet onderwijs op het door de basisschool geadviseerde niveau volgen.

Slagingspercentages periode 2019-2022


Studie

2019202020212022
VWO

86,3%100%90,7%83,9%
HAVO

88,4%95,4%91,0%91,7%
VMBO TL

85,0%100%100%97,2%
VMBO GL

91,7%100%100%100%
VMBO KB

94,9%100%100%98,2%
VMBO BB

100%100%100%100%

88,2%98,8%95,6%

93,6%

Meer informatie over slagingspercentages en doorstroomgegevens vindt u via:

Vroegtijdig schoolverlaters (VSV)

We willen voorkomen dat leerlingen onze school verlaten zonder diploma. Daar steken we dan ook veel energie in. Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt dat het Marne college al meerdere jaren minder dan 0,25% voortijdig schoolverlaters heeft. Dat betekent dat minder dan 1 op de 400 leerlingen onze school zonder diploma verlaat. Het gemiddelde in de regio Zuid-West Fryslân ligt rond de 1%. Meer informatie vindt u op de website van de onderwijsinspectie.