Documenten

Medezeggenschaps-raad 2223 1 1 Notulen Definitief Mr 26 10 2022 Medezeggenschaps-raad 2223 2 1 Notulen Definitief Mr Marne College 6 9 2022 Medezeggenschaps-raad Agenda Mr Marne College 15-12-2022 Regels en protocollen Beleid Sponsoring Cvo Informatie Bewaarkaart 2022-2023 Leerlingenbureau Brief Ouders Verzorgers Leerlingenbureau Onderwijs Burgerschap Bij Cvo Zuid West Frysl N PTA en examenreglementen CVO-breed Examenreglement 2022-2023 Cvo Breed Examenreglement 2022 2023 Def Na Instemming Gmr Juni 2022/na conversie okt. 22 Regels en protocollen Cvo Reglement Gebruik Van Ict Faciliteiten Regels en protocollen Dyscalculieprotocol Marne College 2022 2024  Regels en protocollen Dyslexieprotocol Marne College 2022 2024  Leerlingenbureau Escalatieladders Leerlingenbureau Aanvulling Verzuimprotocol Versie 1  23-8-2021 Regels en protocollen Escalatieladders Leerlingenbureau Aanvulling Verzuimprotocol Versie 2  23-8-2021 Leerlingenbureau Flyer Leerlingenbureau Leerlingen Regels en protocollen Gebruik Laptop Mc 2020 Onderwijs Handboek Mentoraat Marne College 2021 2025 Def Juni 2021 Medezeggenschaps-raad Huishoudelijk Reglement Van De Medezeggenschapsraad 26 10 2022 Regels en protocollen Huisregels Voor Leerlingen Marne College 2022-2023 Regels en protocollen Informatieverschaffing aan ouders  Onderwijs Inzet Npo Marne College 2022 2023 Def 6 9 2022 Informatie Jaarplan Marne College 2022 2023 Def 6 9 2022 Informatie Jaarplanning Marne College 2022-2023 ouders Medezeggenschaps-raad Jaarverslag MR Marne college 2021-2022 Regels en protocollen Leerlingenstatuut Marne College 2022-2024 Les Op Afstand In De School Werkwijze En Rollen Lessentabellen Lessentabellen Havo 2022-2023 definitief  Lessentabellen Lessentabellen Vmbo 20212-2023 definitief Lessentabellen Lessentabellen Vwo 2022-2023 definitief LOB-kalenders Lob Kalender Vmbo 20212-2023 LOB-kalenders Lob Kalender havo/vwo 2022-2023 PTA en examenreglementen Marne College Vwo Tto3 Pt 2021 2022 Regels en protocollen Meldplicht En Klachtenregeling Cvo Zw Fryslan Regels en protocollen Modelovereenkomst Stagecontract Cvo Def Juli 2022 Informatie Onderwijsvisie Cvo 2020 E V Regels en protocollen Ontruimingsinstructie  Formulieren Opp Blanco Kort Informatie Organogram Marne College Informatie Ouderbijdrage En Kostenoverzicht 2022 2023 Per Leerjaar Def 6 9 2022 003 Informatie Ouderbijdrage en kostenoverzicht 2022-2023 (voorlopig vastgesteld 12-7-2022) Overgangsnormen Overgangsnormen 2022-2023 (voorlopig) PTA en examenreglementen PT 3tto Marne college 22-23 PTA en examenreglementen PT havo 3 Marne college, 22-23 PTA en examenreglementen PT vwo 3 Marne college 22-23 Decanaat vmbo Pp Informatieve Websites Regels en protocollen Privacyreglement Verwerking Leerlingengegevens CVO Zuid West Fryslan Regels en protocollen Privacyverklaring Leerlingen En Ouders Verzorgers Cvo Zuid West Fryslan Regels en protocollen Protocol Melding Datalekken Cvo Zuid West Frysl N Definitief Regels en protocollen Protocol Sociale Media Mc 2020 PTA en examenreglementen Pta Havo 2022-2023 PTA en examenreglementen Pta Vmbo Bb 2022-2023 PTA en examenreglementen Pta Vmbo Gt 2022-2023 PTA en examenreglementen Pta Vmbo Kb 2022-2023 PTA en examenreglementen Pta Vwo 2022-2023 Reglement Kluis Tas En Kledingcontrole Regels en protocollen Samenwerking Masterskip Wylde Swan Informatie Schoolgids Marne College Informatie Schoolondersteuningsprofiel Marne college 2018-2023 Informatie Schoolplan Marne college 2021 - 2025 PTA en examenreglementen Schoolspecifieke Bijlage Marne College Bij Cvo Brede Examenreglement 2022 2023 Def 6 9 2022 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Cvo Zuid West Fryslan Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Cvo Zuid West Fryslan Bijlage 1 Fysieke Veiligheid Gebouw En Omgeving Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Cvo Zuid West Fryslan Bijlage 2 Protocol Schorsing En Verwijdering Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Cvo Zuid West Fryslan Bijlage 4 Incidentenregistratie Schoolveiligheidsplan Schoolveligheidsplan iCvo Zuid West Fryslan Bijlage 3 Hoe Om Te Gaan Met Pesten Informatie Strategisch Plan 2021 2025  Onderwijs Taalwerkplan Marne College 2021 2025 Def 15 12 2021 Formulieren Vakantieverklaring Werkgever Informatie Veelgestelde vragen en tips leerlingen Informatie Veelgestelde vragen en tips ouders Regels en protocollen Verlof Brochure Regels en protocollen Vernieuwde Afwegingskader Meldcode Regels en protocollen Verzuimprotocol CVO 20200312 Regels en protocollen Verzuimprotocol Leerlingen Marne College Def Juli 2020 Onderwijs Werkagenda 2021 2022 Jaarplan Marne College Def 29 6 2021 Informatie Werkdocument Passpunt 2018 2023 002